آموزش ثبت سفارش خدمات با کامپیوتر
در این ویدئو آموزشی نحوه ثبت سفارش خدمات و استفاده از کد تخفیف در هنگام ثبت سفارش خدمات ارایه شده است. چوبینجا، اولین سامانه خرید و فروش ورق ام دی اف.